Assens Kommune har bestemt, at der skal lægges en ny integreret institution på vores lysgræsbane lige neden for skolen.
 
Det er vi selvfølgelig kede af, men beslutningen er nu truffet.
 
Vi har derfor sat os ned og nedfælget vores tanker i et lille hæfte, som vi har forelagt Assens Kommune, så de evt. kan tage det med i deres beslutninger omkring områdets fremtidige udvikling.
 
Vi har tænkt på:
- trafik på og omkring Hallen, cykelstien og Kærvangen
- kunstgræsbane
- multibane
- motionsområde
- udnyttelse af nuværende grusbane til cirkus, petanque, skøjteløb om vinteren mm.
 
Klik på hæfte nedenfor og læs vores tanker.
 
Har du kommentarer, så er du velkommen til at kontakte os.
 
Vi har også lavet en oversigt over området med vores forslag til, hvordan det udnyttes bedst muligt.
Klik på Oversig over området og se, hvordan området kan udnyttes.


Hæfte
med inputs til kommunen.
 
Oversigt over området.

NYHEDER

EVENTS